Nieuwsbrief 27 januari 2017

Nieuwe produkten voor ontgifting

Het Bioresonantiehuis heeft een aantal nieuwe produkten die helpen bij de ontgifting van het lichaam en bij het basisch houden van de bloed pH. Om te beginnen het Sana Basenconcentraat. Het is een vloeistof uit water en Himalayazout, dat vervolgens door een special behandeling ‘waterstofarm’ is gemaakt. Daardoor heeft de vloeistof een hoge pH-waarde gekregen (basisch) en een hoge concentratie aan negatief geladen hydroxide-ionen. Plus een breed scala aan positief geladen mineral-ionen zoals natrium, calcium, magnesium en kalium.

Het unieke aan deze Sana Basenconcentraat is dat de oplossing een extreem laag gehalte aan waterstof-ionen heeft. Dat zorgt er voor dat in ons lichaam meteen wordt gezocht naar een balans met de in het lichaam aanwezige waterstof-ionen. Dat gebeurt met behulp van het gebruik van de drukverschillen tussen de celmembranen. Een principe dat is ontdekt door de Duitse Nobelprijswinnaars in de geneeskunde Neher en Sakmann uit Duitsland. In de cel bindt Sana de zuurprotonen. Hierdoor verandert de pH-waarde in de waarde die het bloed moet hebben, waardoor de celstofwisseling wordt geactiveerd.

Cellen lopen door allerlei zogenaamde oxydatieve processen beschadigingen op. Met als gevolg vroegtijdige veroudering en ontstekingsprocessen. Sana beschermt het lichaam door de schadelijke vrije radicalen uit te schakelen.

Verzuring ontstaat onder meer door de manier waarop we ons tegenwoordig vaak voeden door veel verzurende produkten te consumeren zoals suiker, melkeiwitten, dierlijke vetten, alcohol, nicotine, snoep en kunstmatige smaak– en kleurstoffen. Daarnaast is er ook de inwerking van stress, straling, smog en gebruik van medicijnen.

Het voordeel van het opheffen van de verzuring met Sana Basenconcentraat is verbeterde celstofwisseling waardoor voedingsstoffen beter worden opgenomen en de stofwisselingsprocessen weer optimaal verlopen. Afvalstoffen, vergiften en zware metalen worden beter afgevoerd. Sporters merken een verbeterde trainingskwaliteit en sneller herstel. Bedenk ook dat in een verzuurd lichaam gemakkelijker tumoren kunnen ontstaan omdat kankercellen heel goed gedijen in een zuur milieu.

Het is daarnaast goed om Panaceo Basic Detox erbij te gebruiken voor versnelde afvoer van afvalstoffen tijdens het ontzuren. Panaceo bestaat uit Zeolith-klinoptilolith, dat wordt gewonnen uit vulkaangesteente. Het is smaakloos en eenvoudig op te lossen in water of verkrijgbaar in capsules. We hebben beide versies altijd op voorraad.

Sana Basen concentraat leveren we in 0,5 en 1 liter flessen.

 

Stijging vroegtijdige geboortes

Wist je dat ondanks dat het sterftecijfer bij pasgeborenen algemeen gunstig is, het aantal voortijdige geboortes stijgt en eveneens de daarbij gepaarde relatief hoge perinatale sterfte (tussen de 28-ste zwangerschapsweek en de eerste 8 dagen na de geboorte?

Mogelijke oorzaken voor deze vroegtijdige geboortes worden meestal genegeerd; nochtans zijn er duidelijke linken met de industriële vervuiling, zegt de Vlaamse Gabriel Devriendt, die onlangs op het congres van Arts, Therapeut & Apotheker een lezing hield.

Deze industriële vervuiling begint reeds in de baarmoeder en blijkt verantwoordelijk te zijn voor bepaalde ontwikkelingsstoornissen en aangeboren afwijkingen en dus ook voor vele vroeggeboortes.

Het meest duidelijk zijn de zogenoemde ‘hormone disrupters’ die het risico op vroeggeboorte en hormonale kankers op latere leeftijd gevoelig doen stijgen, de vruchtbaarheid van de volgende generaties hypothekeren alsook het seksueel gedrag beïnvloeden.

De stoffen bestempeld als hormoonverstoorders zijn talrijk in onze voeding terug te vinden zoals ftalaten, bisfenol A, insecticiden, pesticiden, herbiciden … Ook oestrogeenstoornissen door langdurig pilgebruik kunnen overgebracht worden op de baby.

Een nieuw fenomeen daarmee verband houdend is de steeds vroeger optredende eerste ovulatie bij meisjes alsook het ontstaan van vaak lichte borstvorming bij jongens.

Ook kinderkanker wordt gelinkt aan omgevingsfactoren en epigenetische fixaties. Verschillende studies wijzen naar de foetale oorsprong van kanker die doorgegeven wordt aan de baby via de moeder door epigenetische stoornissen; vaak te herleiden tot specifieke ontgiftingsproblemen bij de moeder en later ook bij het kind.

Voeding blijkt een precaire rol te spelen zodat ondervoeding van het embryo in de eerste dagen na conceptie het embryo al programmeert voor metabole stoornissen. Embryo’s met een slechte start zijn gemerkt voor hun leven.

 

Wist je dat ondanks dat het sterftecijfer bij pasgeborenen algemeen gunstig is, het aantal voortijdige geboortes stijgt en eveneens de daarbij gepaarde relatief hoge perinatale sterfte (tussen de 28-ste zwangerschapsweek en de eerste 8 dagen na de geboorte? Mogelijke oorzaken voor deze vroegtijdige geboortes worden meestal genegeerd; nochtans zijn er duidelijke linken met de industriële pollutie, zegt de Vlaamse Gabriel Devriendt, die onlangs op het congres van Arts, Therapuet & Apotheker een lezing hield.

Deze industriële vervuiling begint reeds in de baarmoeder en blijkt verantwoordelijk te zijn voor bepaalde ontwikkelingsstoornissen en aangeboren afwijkingen en dus ook voor vele vroeggeboortes.

Het meest duidelijk zijn de zogenoemde ‘hormone disrupters’ die het risico op vroeggeboorte en hormonale kankers op latere leeftijd gevoelig doen stijgen, de vruchtbaarheid van de volgende generaties hypothekeren alsook het seksueel gedrag beïnvloeden. De stoffen bestempeld als hormoonverstoorders zijn talrijk in onze voeding terug te vinden zoals ftalaten, bisfenol A, insecticiden, pesticiden, herbiciden … Ook oestrogeenstoornissen door langdurig pilgebruik kunnen overgebracht worden op de baby.

Een nieuw fenomeen daarmee verband houdend is de steeds vroeger optredende menarche (eerste ovulatie) bij meisjes alsook het ontstaan van vaak lichte borstvorming bij jongens.

Ook kinderkanker wordt gelinkt aan omgevingsfactoren en epigenetische fixaties. Verschillende studies wijzen naar de foetale oorsprong van kanker die doorgegeven wordt aan de baby via de moeder door epigenetische stoornissen; vaak te herleiden tot specifieke ontgiftingsproblemen bij de moeder en later ook bij het kind.

Voeding blijkt een precaire rol te spelen zodat ondervoeding van het embryo in de eerste dagen na conceptie het embryo al programmeert voor metabole stoornissen. Embryo’s met een slechte start zijn gemerkt voor hun leven.

 

 

Regulier en alternatief

Op de site Clinical Evidence (http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/cms/efficacy-categorisations.html) is een grafiekje te vinden. Daarin wordt aangegeven wat de effectiviteit is geweest van drieduizend reguliere behandelingen.

Zoals je ziet heeft 11% daarvan patiënten verbetering opgeleverd en in 24% is het ‘waarschijnlijk’ dat verbetering is gebracht. In 7% van de behandelingen waren de nadelen even groot als de voordelen, in 5% was het onwaarschijnlijk dat de behandelingen voordelen brachten en in 3% was het waarschijnlijk dat de behandeling niet effectief was of zelfs schade berokkende.

Van maar liefst 50% van de reguliere behandelingen is de effectiviteit onbekend!

 

Het is daarom niet verkeerd dat in Nederland wordt gekeken naar integratie van alternatief in het reguliere gezondheidscircuit. Dat gebeurt met het zogenaamde ZonMw rapport dat de komende paar jaren wordt opgesteld.

Er zijn echter wel duidelijke valkuilen, die de keuzevrijheid sterk kunnen beperken als niet wordt opgelet. En dat is dat er alleen met reguliere ogen wordt gekeken en beoordeeld, want in het groepje dat het rapport gaat opstellen hebben wij niemand kunnen ontdekken uit het ‘alternatieve’ of ‘complementaire’ circuit.

 

Grote invloed voedingstoestand aanstaande moeder

De voedingstoestand van de moeder tijdens de zwangerschap is medebepalend voor de gezondheid van het kind, voor nu en later. Een ongeboren kind groeit en ontwikkelt zich immers dankzij de voeding die het krijgt via de moeder. Dat betekent dat vroege voedingsinterventie bij de moeder de gezondheid van het kind op latere leeftijd kan verbeteren.

Eind jaren tachtig ontdekte prof. David Barker, arts en epidemioloog van de Universiteit van Southampton als eerste het verband tussen omstandigheden in de baarmoeder en de gezondheid van een kind op latere leeftijd. Toen was het nog een hypothese, ook wel bekend als de Barker hypothese. Deze hypothese werd tot in de jaren negentig nog in twijfel getrokken, maar inmiddels is dit concept van metabolic programming algemeen wetenschappelijk aanvaard.

Metabolic programming werd voor het eerst wetenschappelijk aangetoond in het zogenoemde “Hongerwinteronderzoek” (Dutch Famine Birth Cohort Study). Uit dit onderzoek naar de effecten van de Hongerwinter (1944-1945) blijkt dat ondervoeding van de moeder tijdens de zwangerschap de kans op latere chronische ziektes bij haar kind vergroot.

Mensen die verwekt zijn tijdens de Hongerwinter blijken op volwassen leeftijd twee keer zoveel kans te hebben op een hartinfarct en vier keer zoveel kans op borstkanker. Ondervoeding in de baarmoeder laat dus zijn sporen in het kind achter. Onderzoekers hebben ontdekt dat die sporen terug te vinden zijn op genetisch materiaal van het kind. En het gaat daarbij om veranderingen in de genfunctie zonder dat de DNA code verandert.

Er is sprake van een andere moleculaire afstelling, die vertelt of een gen aan of uit staat. Dit is van invloed op de expressie van de genen. Veranderingen in de genfunctie onder invloed van voeding, zonder dat de DNA code verandert, wordt ook wel nutrigenomics genoemd. Een proces dat daarbij een rol speelt is DNA-methylering. Bij DNA methylering wordt het kleine molecuul methyl aan het DNA gekoppeld. Dat methyl fungeert dan als ‘aan’- of ‘uit’knop voor het gen. Hierdoor verandert de structuur van het DNA, dat hierdoor niet langer afleesbaar is tijdens bijvoorbeeld een transcriptie. Nutrigenomics zou wel eens een mechanisme kunnen zijn, waarmee een individu zich snel kan aanpassen aan veranderingen in de voeding.

Metabolic programming en nutrigenomics houdt overigens niet op bij de geboorte. Het drukt ook in de periode na de geboorte een stempel.

De honingbij illustreert goed de invloed van de eerste voeding op de ontwikkeling. Alle vrouwelijke larven van een bijenvolk zijn genetisch identiek. Maar afhankelijk van de voeding ontwikkelt een larve zich tot gewone werkbij of uit de kluiten gewassen koningin. De voeding die een bijenlarve koningin maakt, heet niet voor niets “royal jelly”.

Niet alleen bij de honingbij hebben nutrigenomics zo’n invloed. Ook bij een mensenbaby is de eerste voeding belangrijk. Zo neemt bij voorbeeld de kans op overgewicht bij kinderen af, naarmate ze als baby langer borstvoeding hebben gehad. Daarom is de voeding tijdens de zwangerschap en de voeding die een kind tijdens de eerste levensjaren krijgt van groot belang voor de gezondheid later.

Er is inmiddels van een aantal voedingsstoffen bekend dat ze in de prenatale en vroege neonatale periode een groot effect hebben op de gezondheid later. Zo zijn voedingsstoffen als DHA (omega 3 vetzuur) , ijzer en jodium van invloed op de hersenontwikkeling en de groei.

Niet alleen te weinig voeding heeft invloed op de groei en (hersen)ontwikkeling van een kind. Ook een teveel aan voeding, zoals bij een zwangere vrouw met obesitas of diabetes kan een stempel drukken op de latere gezondheid van een kind.

 

Autisme en wat nu?

We hebben de vijfdaagse cursus gevolgd om kinderen en volwassenen met autisme of autistische trekken te behandelen. Een programma dat veel werk vergt, maar uitstekende resultaten oplevert.

De vrouw waarbij we de training hebben gedaan, Gail Gillingham, kwam door haar werk veelvuldig met autisten in aanraking. Maar de manier waarop met hen werd omgegaan, stuitte haar tegen de borst. “Er wordt altijd van buitenaf naar gekeken, maar nooit naar wat in de autist zelf nu werkelijk leeft.”

Gail verdiepte zich onder meer in allerlei gesprekken die zijzelf en anderen met autisten hadden gevoerd en kwam na uitgebreide bestudering tot de conclusie dat de wil om te spreken er altijd is en dat de woorden die ze willen zeggen ook wel degelijk in hun gedachten aanwezig zijn. “Maar er is een soort muur waar ze niet doorheen komen.” Met het autism protocol dat we hebben geleerd worden de blokkades in het lichaam opgeheven die deze muur vormen, met behulp van de quantum biofeedback met de Scio.

Gail conclueerde dat van autisten de zintuigen veel sterker werken. Ze zien meer, horen meer, voelen meer en hun ruikvermogen is veel sterker, net als het proeven. Hun beleving van de wereld is daardoor geheel verschillend.

Autisten zijn zonder uitzondering intelligent en hebben drukke hersenen die constant aan het werk zijn, vaak met verschillende gedachten tegelijkertijd. En doordat ze niet kunnen omgaan met verveling geeft alles bij elkaar veel aanleiding tot stress.

Het feit dat autisten in intelligentietesten vaak laag scoren heeft puur te maken met het feit dat ze geen contact kunnen maken, aldus Gail. Ze krijgen daardoor vaak geheel ten onrechte bijvoorbeeld speelgoed aangeboden voor kinderen die veel jonger zijn. “Terwijl ze echt op hun biologische leeftijd zitten.”

Veel autisten kunnen de gedachten van de mensen om hen heen lezen. “We moeten hen daarom duidelijk maken dat anderen dat niet kunnen en dat het daarom van belang is dat ze tegen de mensen om hen heen praten.”

De oorzaken van het ontstaan van de muur bij autisten zijn divers, maar ze worden veroorzaakt door anxiety. Voor anxiety hebben we niet een echt Nederlands word, het is meer als stress die wordt opgeleverd door angst zoals angst voor het onbekende.

De meest belangrijke oorzaak van het ontstaan van het reservoir is de aanwezigheid van virussen. Dat kunnen er wel over de honderd zijn!

Virussen komen onder meer in ons lichaam als gevolg van vaccinaties, soms wel 40 per injectie.

Andere oorzaken voor het volle reservoir van anxiety zijn onder meer  een slecht functionerend immuunsysteem, allerlei gifstoffen in het lichaam en stress in het spijsverteringsstelsel.

Verder allergie voor voedingsmiddelen en pollen, de overdaad aan zintuiglijke informative, tekorten aan nutrienten (voedingsstoffen), herinneringen, verveling, emoties en het gebrek aan begrip en acceptatie. Daarbij komen nog fysieke problemen zoals pijn, honger, dorst, gebrek aan slaap of de behoefte regelmatig naar het toilet te gaan.

Met het opruimen van de virussen ontstaat het begin van het slechten van de communicatiemuur. “Je kunt alle andere zaken in het reservoir aanpakken, maar als je niet met de virussen begint heb je geen succes.”

Gail concludeert dat autisme wordt veroorzaakt door een genetische gevoeligheid voor een specifiek virus of meerdere virussen, gevormd door gevoeligheden die door voorouders zijn ontwikkeld in combinatie met blootstelling aan een virus in een periode waarin iemand kwetsbaar was.

Daarom is het van het grootste belang om virussen op te ruimen en pas daarna de andere problemen.

Inmiddels heeft Gail in haar praktijk enkele honderden autisten succesvol behandeld met het protocol dat ze ons heeft geleerd.